Lưu ý: Kết quả chỉ được dùng vào việc hỗ trợ vay/mở thẻ qua Ngân hàng/Cty tài chính