Tình Trạng Portal Thảo Minh Group

Nhằm giúp khách hàng có nhu vầu vay vốn Ngân hàng , vay tiêu dùng hoặc nhân viên Thảo Minh Group hiểu được các tình trạng trên Portal Thảo Minh Group một cách dễ dàng nên bài viết này ghi chú các tình trạng của Portal.


CÁC TÌNH TRẠNG TRÊN PORTAL

1/ * Khách hàng mới => Thông tin Khách hàng đăng ký mới trực tiếp trên Portal

2/ * Khách mới DSA => Thông tin Khách hàng mới của Nhân viên tín dụng

3/ * Khách mới CTV => Thông tin Khách hàng mới của Cộng tác viên

4/ * Khách mới TMF => Thông tin Khách hàng mới của Thảo Minh Finance

5/ * Khách mới CIC => Khách hàng đăng ký kiểm CIC và đã được kiểm tra phản hồi kết quả

6/ BDE => Ngân hàng đang xem hồ sơ khách hàng

7/ PHV => Ngân hàng đang gọi điện thoại khách hàng

8/ FIV => Ngân hàng xuống nhà hoặc nơi làm việc Khách hàng để thẩm định

9/ UND => Đã có kết quả thẩm định hoặc đang phê duyệt hồ sơ khách hàng

10/ PDOC => Ngân hàng đã duyệt hồ sơ và chờ giải ngân

11/ PDOC – QDE => Chờ bổ sung STK ATM hoặc sai thiếu hồ sơ chưa giải ngân được

12/ END => Ngân hàng đã giải ngân cho khách hàng hoặc đã có tiền KH có thể đến nhận

13/ Chờ bổ sung => KH đang hỏi vay nhưng còn thiếu hồ sơ vay chờ bổ sung để hoàn thiện

14/ DATA => Thông tin khách hàng lưu lại trên Portal chưa được xử lý

15/ Chờ tư vấn CTV => KH CTV đã check CIC + hệ thống ngân hàng chờ gọi tư vấn vay.

15/ Chờ tư vấn TMF => KH TMF đã check CIC + hệ thống ngân hàng chờ gọi tư vấn vay.

16/ Data phân bổ => Data trên Portal được phân cho nhân viên xử lý


HỒ SƠ REJ CÓ THỂ NỘP LẠI NHƯNG PHẢI THEO QUY ĐỊNH THỜI GIAN TỪNG NGÂN HÀNG

12/ REJ – Nợ xấu => Khách hàng bị nợ xấu hoặc nợ chú ý (không nộp lại được)

 • REJ – Fraud => Ngân hàng nghi ngờ hồ sơ vay có gian lận hoặc giả mạo (không nộp lại được)
 • REJ – Trùng => KH đang vay rồi hoặc không duyệt chưa đủ thời gian nộp lại hồ sơ (nộp lại được)
 • REJ – Mù chữ => Khách hàng không biết chữ hay viết chữ yếu (không nộp lại được)
 • REJ – Blacklist => Khách hàng nằm trong danh sách đen của Ngân hàng (không nộp lại được)
 • REJ – Dư nợ cao => Khách hàng đang vay 3 Ngân hàng hoặc đang vay nhiều tiền (nộp lại được)
 • REJ – Rủi ro => Đã thẩm định nhà hoặc hồ sơ xấu Ngân hàng không duyệt (nộp lại được)
 • REJ – Thu nhập => Khách hàng có thu nhập không đủ theo quy định Ngân hàng

HỒ SƠ CANCEL CÓ THỂ NỘP LẠI LIỀN ĐƯỢC KHÔNG CẦN PHẢI ĐỢI

13/ Cancel – Hủy vay => Khách hàng không vay nữa

     –   Cancel – Tuổi vay => Khách hàng chưa đủ tuổi hoặc quá tuổi vay

 • Cancel – Hồ sơ => Khách hàng thiếu hồ sơ vay không thể có bổ sung được
 • Cancel – Thẩm định => Khách hàng không chịu thẩm định nhà hoặc nơi làm việc
 • Cancel – Hợp tác => KH không hợp tác cung cấp thông tin cho Ngân hàng
 • Cancel – Sai SĐT => Số điện thoại không phải của Khách hàng
 • Cancel – Khu vực => Nơi ở hiện tại KH không nằm trong khu vực cho vay
 • Cancel – Hết hạn => Quá thời gian bổ sung hồ sơ hoặc không liên hệ được KH quá 5 lần
 • Cancel – Thời hạn => HĐLĐ/XNCT/XNL/BHNT Thời gian hoặc thời hạn chưa đủ theo quy định
 • Cancel – Đối tượng => Các đối tượng Ngân hàng không cho vay (thợ hồ , phụ hồ, bán vé số, công an , quân đội , báo chí, luật sư ,dân đi biển…)

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ Khách hàng đang xử lý trên Portal thì các Nhân viên khác không được xử lý nếu làm cùng 1 sản phẩm và ngân hàng  Admin/Quản lý sẽ báo trùng lắp khách hàng (do Portal duy nhất xử lý chỉ 1 khách hàng) chỉ khi hồ sơ khách hàng đang tình trạng trả về QDE – Admin , QDE – QC , QDE – CR trong hệ thống Portal nếu quá 10 ngày không xử lý tiếp thì Nhân viên khác nộp trùng khách hàng này có thể làm lại được. Còn các tình trạng Protal REJ, Cancel ,Data thì Nhân viên có thể làm hồ sơ bất cứ lúc nào và tất cả điều báo về Admin/Quản lý. để chuyển Code nhân viên hiện tại sang Code và Team của Mình để xử lý tiếp hồ sơ.


PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hotline: 08 9997 9998

Email:cskh@thaominhgroup.com

Đối tác của Thảo Minh