Đối tác đặt khách hàng tại Thảo Minh Group nếu chờ quá lâu hay đã đủ doanh số có thể yêu cầu Thảo Minh Group hoàn lại phí dịch vụ các khách hàng chưa chuyển hoàn toàn miễn phí bất cứ lúc nào (phí dịch vụ hợp tác tối thiểu và hoàn phí phải từ 100.000 VND trở lên)


Tên tài khoản: Trần Thảo Minh 

Số tài khoản: 08 9997 9998

Tài khoản : Ngân hàng VP bank

Nội dung: Họ và Tên của người thanh toán


<< Trở về