S4076 – Đơn vị: OS P2P – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: HÀ NỘI (đống đa, cầu giấy, thanh xuân, long biên, hai bà trưng, hà đông, ba đình, hoàn kiếm, nam từ liêm) – Điều kiện: KHÔNG
  E4124 – Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: HCM  – Điều kiện: CTY + ATM + BHYT
  R4136 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: TÂY NINH  – Điều kiện: KHÔNG
  A4132 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: BẠC LIÊU / SÓC TRĂNG  – Điều kiện: CTY + ATM / BHNT / 1 S37
  S4154 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: 1 – 2 S37
  R4155 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: HẢI PHÒNG – Điều kiện: KHÔNG
  R4174 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: ĐỒNG NAI  – Điều kiện: TRẮNG – 3 S37
  E4188– Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: ĐỒNG THÁP – Điều kiện: CTY + BHYT / HDLD / BHNT / CAVET / HDĐ
  N4189– Đơn vị: OS BIG MONEY – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: AN GIANG – Điều kiện: THẾ CHẤP NHÀ / ĐẤT
  R4194 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: HẢI PHÒNG – Điều kiện: KHÔNG
  S4201 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: CHECK TRÙNG
  Z4202 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN BẮC – Điều kiện: NHÀ NƯỚC + CHECK TRÙNG (KO NHẬN T7 – CN)
  S4203 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: THÁI NGUYÊN – Điều kiện: KHÔNG
  A4198 – Đơn vị: OS P2P – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: KINH DOANH CỐ ĐỊNH
  Z4199 – Đơn vị: OS P2P – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: DOANH NGHIỆP
  R4210 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: VĨNH PHÚC – Điều kiện: S37
  R4211 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: HẢI PHÒNG / QUẢNG NINH / HẢI DƯƠNG – Điều kiện: KHÔNG
  A4212 – Đơn vị: 2.Standard Chartered – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: HCM / HÀ NỘI / BÌNH DƯƠNG / ĐỒNG NAI / LONG AN / ĐÀ NẴNG – Điều kiện: CTY + ATM + BHYT + BỎ CÔNG NHÂN

   H4163– Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
   H4172– Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
   H4191 – Đơn vị: 1.LOTTE FINANCE – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
   H4195 – Đơn vị: 1.LOTTE FINANCE – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
   H3617 – Đơn vị: 1.MSB BANK – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
   H4184 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối:VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
   H4185 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
   H3298 – Đơn vị: 1.TP BANK FICO – Kết nối : VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
  S4207 – Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: CTY
  R4166 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: ĐỒNG NAI  – Điều kiện: TRẮNG – 3 S37
  R4209 – Đơn vị: 1.TPBANK FICO – Kết nối: VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG / LONG AN  – Điều kiện: KHÔNG
  S4200 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: CHECK TRÙNG
  H4167 – Đơn vị: 3.TRUYMONE – Kết nối khách hàng: CẦN CẦM ĐỒ – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
   H4168 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng:CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
  S4208 – Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: CTY + BHYT 
  R4092 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: ĐỒNG THÁP  – Điều kiện: KHÔNG
  R4127 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM  – Điều kiện: KHÔNG YÊU CẦU
  R4196 – Đơn vị: 2.TECHCOMBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN NAM – Điều kiện: 1 – 2 S37 + NS 2002 >
   H4160 – Đơn vị: 1.LOTTE FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
  E4173 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN TÂY– Điều kiện: CTY + BHYT + NỮ
   H4153 – Đơn vị: 1.SHINHAN FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
  S4193 – Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG / ĐỒNG NAI / HÀ NỘI  – Điều kiện: CTY 
  S4154 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM  – Điều kiện: 1 – 2 S37
  A4132 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: SÓC TRĂNG / BẠC LIÊU  – Điều kiện: CTY + ATM / BHNT / 1 S37
  Z4102 – Đơn vị: OS P2P – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG / ĐỒNG NAI – Điều kiện: DOANH NGHIỆP
  K2037 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN  – Điều kiện: TỰ CHỌN
   H4150 – Đơn vị: 1.TPBANK FICO – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
   H4177 – Đơn vị: 3.SRIAWAD – Kết nối khách hàng:CẦN CẦM ĐỒ– Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
  E4131 – Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BẮC NINH / BÌNH DƯƠNG / HÀ NỘI / THÍA NGUYÊN / CẦN THƠ – Điều kiện: CTY + ATM 6 TRIỆU + BHYT + CIC TRẮNG – 1 + NS 2001
  R4190 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC  – Điều kiện: HDD
  R4187 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC (BỎ HÀ NỘI)  – Điều kiện: CHECK TRÙNG + S37 TRẮNG – 3
  R4171 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM– Điều kiện: CTY + ATM + BHYT + S37
  Z4186– Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG / ĐỒNG NAI  – Điều kiện: CTY + ATM 10 TRIỆU + BHYT
  H4179 – Đơn vị: 1.LOTTE FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
  C4183– Đơn vị: 1.TPBANK FICO – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HÀ NỘI – Điều kiện: QUÁ HẠN
  R4174 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: ĐỒNG NAI  – Điều kiện: TRẮNG – 3 S37
  R4164 – Đơn vị: 2.TECHCOMBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG  – Điều kiện: KHÔNG
  H4024 – Đơn vị: 2.SACOMBANK– Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
  H4130 – Đơn vị: 1.SHINHAN FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
   H4170 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng:CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
  R4180 – Đơn vị: 2.TECHCOMBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN BẮC  – Điều kiện: TRẮNG – 1
  R4159 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG  – Điều kiện: KHÔNG
  H4169 – Đơn vị: BẤT ĐỘNG SẢN – Kết nối khách hàng: BDS – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
   H4128 – Đơn vị: 1.SHINHAN FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
   H4178– Đơn vị: 2.TECHCOMBANK– Kết nối khách hàng:CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
  V4175 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET– Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC  – Điều kiện: QUÁ HẠN
  R4165 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG  – Điều kiện: CTY + BHYT + TRẮNG – 0 S37
  H4161– Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
  E4125 – Đơn vị: 1.LOTTE FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / LONG AN / TIỀN GIÀN / BẾN TRE – Điều kiện: CTY + ATM + BHYT
  R4162 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN NAM – Điều kiện: KHÔNG
  A4149 – Đơn vị: 1.VIET CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: BẾN TRE / TIỀN GIANG – Điều kiện: KHÔNG
  A4144 – Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: CTY + ATM + BHYT
  R4140 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM  (Q1 / Q3 / Q 4 / Q5 / Q6 / Q11 / Q12) – Điều kiện: KHÔNG
  X4158 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: SDT
  H4152 – Đơn vị: 1.SHINHAN FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
  R4151 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN TÂY – Điều kiện: KHÔNG
  E4118 – Đơn vị: 2.MSB – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM (BỎ CỦ CHI + HÓC MÔN) – Điều kiện: KINH DOANH CÓ TIỆM / TẠI NHÀ
  H4143 – Đơn vị: 1.SHINHAN FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
  H4135 – Đơn vị: 1,MCREDIT– Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
   H4134 – Đơn vị: 2.VP BANK– Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TỰ CHỌN– Điều kiện: THUÊ USER
  S4133 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN NAM – Điều kiện: CTY / BHNT
   A4129 – Đơn vị: 1.SHINHAN FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HÀ NỘI / THÁI NGUYÊN / KHÁNH HÒA / TÂY NINH / HCM / BÌNH DƯƠNG – Điều kiện: CTY + ATM 
   E4122 – Đơn vị: 1.SHINHAN FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / HÀ NỘI / ĐỒNG NAI / HẢI PHÒNG/ THÁI NGUYÊN – Điều kiện: CTY + ATM + BHYT
   A4126 – Đơn vị: 1.SHINHAN FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: ĐỒNG NAI / BÌNH DƯƠNG– Điều kiện: CTY + ATM 
  V4121 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN BẮC  – Điều kiện: CTY / THẺ TÍN DỤNG
  S4093 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: ĐỒNG THÁP  – Điều kiện: CÓ MÃ CIC
  R4117 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN NAM – Điều kiện: KHÔNG YÊU CẦU
  E4119 – Đơn vị: 2.SHINHANBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG / ĐỒNG NAI / VŨNG TÀU – Điều kiện: CTY + ATM + BHYT
  V4116 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: QUÁ HẠN
  X4115 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: KHÔNG
  X4114 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: KHÔNG
  R4084 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: VĨNH LONG  – Điều kiện: KHÔNG YÊU CẦU
  R4091 – Đơn vị: 2.SACOMBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: ĐỒNG THÁP  – Điều kiện: KHÔNG
  Z4112 – Đơn vị: 1.Shinhanfinance – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG / ĐỒNG NAI/HÀ NÔI / QUẢNG NAM / BẮC NINH – Điều kiện: CTY + ATM + BHYT + CIB TRẮNG + KV 50 TRIỆU + NHÂN VIÊN + NS 1968 – 2002
  E3950 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TRÀ VINH – Điều kiện: CTY + BHYT / CAVET Ô TÔ
  S4113 – Đơn vị: 1.Shinhanfinance – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG / ĐỒNG NAI/HÀ NÔI / QUẢNG NAM / BẮC NINH – Điều kiện: CTY
  A4111 – Đơn vị: 1.Shinhanfinance – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG / ĐỒNG NAI/HÀ NÔI / QUẢNG NAM / BẮC NINH – Điều kiện: CTY + ATM + BHYT
  A4110 – Đơn vị: 2.Standard Charterd – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG / ĐỒNG NAI – Điều kiện: CTY + ATM + 
  A4111 – Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE– Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực:  HCM / ĐÀ NẴNG / BÌNH DƯƠNG / ĐỒNG NAI – Điều kiện: CTY + ATM
  S4109 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: CTY / BHNT / HDD / KINH DOANH / TRẢ SAU / WIFI
  S4107 – Đơn vị: OS FHR – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM  – Điều kiện: KINH DOANH
  A4104 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: ĐÀ NẴNG – CÀ MAU – Điều kiện: CTY + ATM / NHÀ NƯỚC
  A4105 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: ĐÀ NẴNG – CÀ MAU – Điều kiện: CIB 1 – 2 + CHECK TRÙNG SHB
  C4108 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM  – Điều kiện: QUÁ HẠN + NỢ XẤU
  S4106 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: CTY / BHNT
  A4100 – Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE– Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực:  HCM / ĐÀ NẴNG – Điều kiện: CTY + ATM
  A4103 – Đơn vị: O2.KASIORNBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: CTY + CIB TRẮNG – 1
  G4051 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
  G4054 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
  G4055 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
  G4056 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
  G4057 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
  G4058 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
  S4088 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: CIB 1
  R4099 – Đơn vị: 1.LOTTE FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC– Điều kiện: SDT +  MỚI
  A4098 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HÀ NỘI – Điều kiện: CTY / BUÔN BÁN = NS 1999
  A4097 – Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE– Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HÀ NỘI / HCM / ĐÀ NẴNG – Điều kiện: CTY + ATM
  S4096 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HÀ NỘI – Điều kiện: CTY / BUÔN BÁN
  R4078 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: DAK LAK – Điều kiện: CIB
  R4095 – Đơn vị: 1.VIET CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: BẾN TRE – Điều kiện: KHÔNG
  R4094 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM  – Điều kiện: KHÔNG
  S4033 – Đơn vị: 3.TIENNGAY.VN – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: CẦN THƠ – Điều kiện: CAVET XE MÁY / Ô TÔ
  S4064 – Đơn vị: 1.TPBANK FICO – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: PHÚ THỌ – Điều kiện: CTY + CIB
  R4083 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: CẦN THƠ  – Điều kiện: KHÔNG
  R4085 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: ĐỒNG NAI  – Điều kiện: KHÔNG
  S4089 – Đơn vị: 1.TPBNAK FICO – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / LONG AN – Điều kiện: CTY+BHYT
  X4090 – Đơn vị: 1.LOTTE FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC (SDT) – Điều kiện: KHÔNG
  E4072 – Đơn vị: 1.VIET CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN BẮC – Điều kiện: CTY + ATM + BHYT
  N4068 – Đơn vị: 2.OCB – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / LONG AN – Điều kiện: VAY THẾ CHẤP NHÀ / ĐẤT
  R4080 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN TRUNG / MIỀN NAMĐiều kiện: CIB 0 – 3
  A4069 – Đơn vị: 2.SHINHANBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: CTY + ATM + LÀM VIỆC 3 THÁNG + CIB TRẮNG – 2
  S4053 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG (DĨ AN / THUẬN AN / THỦ DẦU MỘT) – Điều kiện: CIB 1 +  NGHE MÁY
  R4071 – Đơn vị: 1.PTF FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: MỚI
  V4087 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: QUÁ HẠN
  R4082 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN TRUNG / MIỀN NAM – Điều kiện: KHÔNG YÊU CẦU
  R4081 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM  – Điều kiện: KHÔNG YÊU CẦU
  E4075 – Đơn vị: 2.SHINHANBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / HÀ NỘI / BÌNH DƯƠNG / ĐỒNG NAI / VŨNG TÀU / CẦN THƠ – Điều kiện: CTY + ATM 6 TRIỆU + HDLD +  BỎ BẢO VỆ + CÔNG NHÂN
  S3967 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HẬU GIANG (VỊ THANH / VỊ THỦY) / KIÊN GIANG (GIỒNG RIỀNG / GÒ QUAO) – Điều kiện: KHÔNG
  R4079 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: CTY
  X4077 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: SỐ ĐIỆNT HOẠI 
  S4045 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG (DĨ AN / THUẬN AN / THỦ DẦU MỘT) – Điều kiện: CIB 1 +  NGHE MÁY
  S4070 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: CTY / BHNT + CIC TRẮNG – 2
  X4074 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: SỐ ĐIỆNT HOẠI 
  X4073 – Đơn vị: 1.LOTTE FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: SỐ ĐIỆNT HOẠI 
  S4063 – Đơn vị: 2.MSB – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: BUÔN BÁN + CIB
  S4066 – Đơn vị: 2.SHINHANBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: CTY
  S4061 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: BUÔN BÁN
  E4067 – Đơn vị: 2.SHINHANBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / HÀ NỘI / BÌNH DƯƠNG / ĐỒNG NAI / VŨNG TÀU / CẦN THƠ – Điều kiện: CTY + ATM 6 TRIỆU + HDLD +  BỎ BẢO VỆ + CÔNG NHÂN
  E3809 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: CTY + BHYT + MỚI + CHECK DUP
  R4065 – Đơn vị: 1.PTF FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: CIB TRẮNG – 1
  S4009 – Đơn vị: 1.TPBANK FICO – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HẢI DƯƠNG – Điều kiện: CTY
  S4060 – Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HÀ NỘI – Điều kiện: CTY
  S3909 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: BẾN TRE / TIỀN GIANG (MỸ THO) – Điều kiện: CTY / CAVE / BHNT
  S3904 – Đơn vị: 1.COMCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HÀ NỘI (ĐÔNG ANH / MÊ LINH / SÓC SƠN / CẦU GIẤY) – Điều kiện: BUÔN BÁN
  H4052 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
  R4049 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN TRUNG / MIỀN NAM – Điều kiện: NS 1966 – 200 + CIB 1 – 2
  R4059 – Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / HÀ NỘI / BẮC GIANG / BẮC NINH / BÌNH DƯƠNG – Điều kiện: CTY + ATM
  R3987 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THÁI BÌNH – Điều kiện: CIB
  R4030 – Đơn vị: 2.MSB – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM (Q5 / Q6 / Q8 / BÌNH CHÁNH / BÌNH TÂN) – Điều kiện: BUÔN BÁN / GPKD (TOÀN HCM)
  R4046 – Đơn vị: 1.PTF FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: CIB 0