Lưu ý: quý khách sẽ không mất bất kỳ khoản phí nào khi đi vay tiền!