Dangkyvay.com cập nhật thông tin tình trạng hợp đồng hợp tác với TCTD cho quý đối tác và toàn thể nhân viên kịp thời xử lý.


   Hợp đồng mới

  Là hợp đồng đối tác đặt mới

   Hợp đồng phân xong

  Là hợp đồng đã phân đủ số lượng

   Hợp đồng kết thúc

  Là hợp đồng hoàn tất bắt đầu tính điểm lương

   Hợp đồng giải ngân

  Là hợp đồng tính theo hoa hồng giải ngân


 Phòng nhân sự

Trực tiếp tuyển dụng và và xếp lịch phỏng vấn
Thứ 2 – Thứ 7 (08h – 12h, 13h30 – 17h)

 (0272) 6 555 333

 tuyendung@thaominhgroup.com


 

257 bình luận về “”

Trả lời

Đối tác của Thảo Minh