Thảo Minh Group (gọi tắt là TMG) là nền tảng công nghệ số 4.0 kết nối theo yêu cầu khách hàng miễn phí với Đơn vị hỗ trợ. Bằng việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Website đăng ký kết nối cho TMG nghĩa là Quý khách và Đơn vị hỗ trợ đã đồng ý sử dụng dịch vụ của TMG, qua đó, cho phép TMG sử dụng các thông tin đó để chào/bán các sản phẩm hay dịch vụ của TMG và/hoặc của đối tác, thông qua các phương tiện trực tiếp (gặp gỡ bán hàng) hoặc gián tiếp (email, điện thoại, tin nhắn, vv.). Các đối tác của TMG có thể là các cá nhân và/hoặc tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau nhằm đáp ứng đủ nhu cầu kết nối của quý khách, bao gồm nhưng không giới hạn, Tài chính, Ngân hàng, Bất động sản, Tuyển dụng, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử và các lĩnh vực khác…TMG chỉ là dịch vụ kết nối nên từ bỏ mọi trách nhiệm về việc Quý khách hoặc Đơn vị hỗ trợ đã chấp nhận và đồng ý kết nối với nhau.


Quý khách đăng ký kết nối hệ thống sẽ tự tìm sản phẩm phù hợp dựa theo điều kiện, hành vi, sở thích…và khu vực mà ưu tiên chọn đối tác có sản phẩm tốt nhất hệ thống sẽ chuyển thông tin quý khách đến bộ phận tư vấn đơn vị hỗ trợ sản phẩm đó.


Trường hợp sản phẩm lần 1 không phù hợp hay quý khách cần hỗ trợ thêm hãy đăng ký lại hệ thống sẽ tự chuyển sang sản phẩm 2 và tiếp tục chuyển sản phẩm tiếp theo khi mỗi lần đăng ký mới nên quý khách còn nhu cầu kết nối là khả năng hỗ trợ được rất cao nếu hệ thống hiện tại không tìm được sản phẩm hỗ trợ thì TMG sẽ tự liên hệ lại quý khách khi có sản phẩm phù hợp. Khi quý khách hết nhu cầu kết nối hãy gọi Hotline: 08 9997 9998 hoặc báo hủy kết nối khi nhân viên gọi tư vấn hệ thống sẽ tự hủy cho đến khi quý khách đăng ký kết nối lại.


Quý khách có thể tự kiểm tra tình trạng xử lý và đơn vị hỗ trợ…của mình chỉ cần tìm kiếm bằng số CMND trên hệ thống (truy cập sàn kết nối để kiểm tra TẠI ĐÂY), trong quá trình kiểm tra nếu có sai thông tin, gọi không nghe máy hay gọi thuê bao…quý khách chỉ cần gọi Hotline: 08 9997 9998 hoặc đăng ký lại hệ thống sẽ tự động cập nhật theo thông tin mới nhất.


Phần dành cho Đơn vị hỗ trợ

Khách hàng do TMG hợp tác cung cấp điều do khách hàng tự yêu cầu đăng ký kết nối tương ứng theo sản phẩm chuyển cho Đối tác với mục đích kết nối cho vay tiền /cầm đồ/mở thẻ/ phát triển kinh doanh…đúng theo quy định pháp luật nếu Đối tác sử dụng không hợp pháp sai mục đích kết nối hoặc tiết lộ thông tin khách hàng sang bên khác, Đối tác hoàn toàn chịu trách nhiệm.


<<< Trở về