Quý khách sẽ không mất bất kỳ khoản phí hay giữ giấy tờ gốc nào khi đi vay tiền!